تعهد به مردم برای حل مشکلات کشور بدون نگاه به بیرون مرز ها
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
تعهد به مردم برای حل مشکلات کشور بدون نگاه به بیرون مرز ها
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1048 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1129 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1150 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26