اولویت سیاست خارجی دولت شما چه خواهد بود ؟
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
اولویت سیاست خارجی دولت شما چه خواهد بود ؟
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1039 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1122 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1184 نفر
تاریخ درج: 96/02/26