پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
جایگاه اقتصاد مقاومتی در دولت شما
تاریخ بارگذاری: 98/07/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1554 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1729 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1740 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1751 نفر
تاریخ درج: 96/02/26