اخبار رسانه

جشنواره ملی انتشارت و کسب سه نشان برتر

اداره كل روابط عمومي صدا و سيما در دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات كشور، موفق به كسب سه عنوان از عناوين برتر اين جشنواره شد.

دوازدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي ها عصر روز شنبه 31 تيرماه به كار خود پايان داد و در اين مراسم از پديدآورندگان روابط عمومي ها قدرداني شد.
در اين جشنواره كه با همت انجمن متخصصان روابط عمومي و با همكاري دانشگاه‌ها، روابط عمومي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي خصوصي و دولتي در دو بخش رقابتي و آموزشي در دو گروه تهراني و استاني در خانه هنرمندان ايران برگزار شد، اداره كل روابط عمومي سازمان با ارسال مستندات از هفته‌نامه صداوسيما و فعاليت‌هاي مديريت اطلاع رساني در بخش رصد و رسانه‌هاي اجتماعي موفق شد تا در بخش "مصاحبه"رتبه اول"، در بخش "صفجه آرايي" هفته نامه رتبه سوم و در بخش "رسانه هاي اجتماعي" رتبه سوم را در ميان صدها روابط عمومي شركت كننده از سراسر كشور در اين جشنواره كسب كند.
رئيس انجمن متخصصان روابط عمومي، در لوح سپاس و تنديسي كه به مديركل روابط عمومي صدا و سيما اهدا كرد، ضمن قدرداني از اين اداره كل به خاطر حسن انجام مسئوليت در قبال اهداف برگزاري جشنواره، كسب عناوين برتر در اين رقابت فرهنگي را به دكتر نعمتي و همكاران ايشان در مديريت اطلاع رساني وارتباط با رسانه‌ها تبريك گفت.

آمار بازدید خبر: 865

آخرین خبر