اخبار رسانه

هشتمین قسمت مجموعه مستند «پای تخت» با عنوان «معضلات تا چه وقت؟»

هشتمين قسمت مجموعه مستند «پاي تخت» با عنوان «معضلات تا چه وقت؟» چهارشنبه 14 آذر، از شبكه افق پخش مي شود.

مجموعه مستند پاي تخت با موضوع راهكارها و ضرورت‌هاي انتقال پايتخت در ايران از شبكه افق پخش خواهد شد.
در اين مستند با نگاهي به جمعيت روز افزون در تهران و زيرساخت هاي اين كلانشهر به ايده هاي انتقال پايتخت در ايران و راهكارهايي كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده اند پرداخته مي شود.
هشتمين قسمت اين مجموعه با موضوع معضلات فراواني كه به منظور شلوغي تهران به عنوان پايتخت كشور براي اين شهر به وجود آمده است، پخش خواهد شد.
"پاي تخت" دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 20:00 و تكرار آن ساعت هاي 7:30 و 13:00 روز بعد از شبكه افق پخش مي شود.

آمار بازدید خبر: 872

آخرین خبر