اخبار رسانه

بررسی سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی

مستند «پيش به سوي آپارتايد» با موضوع بررسي سياست هاي نژادپرستانه رژيم صهيونيستي عليه فلسطيني ها، چهارشنبه 14 آذر، از شبكه افق پخش مي شود.

آپارتايد يكي از اشكال تبعيض نژادي است كه با تلاش رژيم وابسته آفريقاي جنوبي عليه سياه پوستان و به نفع اقليت سفيدپوست و نژادپرست اين كشور كه عمدتا از نسل مهاجران اروپايي بودند اعمال مي شد.
بر اساس آپارتايد، نژادهاي غير سفيدپوست از طرف حكومت مجبور مي شدند محل هاي زندگي و آموزش و تجمع و كار خود را از افراد سفيدپوست جدا كنند. رنگين پوستان به عنوان نژاد پست تحقير شدند و از مجموعه اي از حقوق سياسي و دني محروم بودند. همچنين از نظر اقتصادي دستمزدهاي كمتري نسبت به سفيدپوستان دريافت مي كردند.
در سراسر دوران سيطره استبدادي رژيم وابسته حاكم بر آفريقاي جنوبي، ايالات متحده آمريكا و رژيم صهيونيستي از اصلي ترين حاميان اين رژيم وس ياست رسمي آپارتايدي آن بودند.
با به قدرت رسيدن ماندلا و انتخاب او به عنوان رئيس جمهور آفريقاي جنوبي، رژيم آپارتايد درباره سياهپوستان رسما لغو شد اما با رفتار نژادپرستانه و سختگيرانه رژيم صهونيستي عليه ساكنان فلسطيني، واژه آپارتايد اين بار به شكلي پيچيده تر و دردناك تر از دوران نژادپرستي آفريقا ظهور كرده است.
مستند «پيش به سوي آپارتايد» نگاهي دارد به وضعيت آپارتايدي حاكم بر سرزمين هاي اشغالي فلسطين؛ در اين مسير طي گفت وگو با كارشناسان و فعالان اجتماعي و سياسي فلسطيني، وضعيت امروز مردم غزه و ديگر مسلمانان ساكن سرزمين هاي اشغالي بررسي مي شود.
آنا نوگئيرا و ارون ديويدسون تهيه كنندگان و كارگردانان اين مستند هستند كه چهارشنبه 14 آذر، ساعت 22:00 و تكرار آن ساعت هاي 03:00 و 16:00 روز بعد از شبكه افق پخش مي شود.

آمار بازدید خبر: 902

آخرین خبر