اخبار رسانه

نکاتی درباره پروستات در «سیمای خانواده»

امروز میزبان "دکتر حسین کرمی"، متخصص کلیه و مجاری ادراری است که درباره پروستات در آقایان صحبت می کند.

در ادامه این برنامه که ساعت 30 : 12 دقیقه و با اجرای هرمز شجاعی مهر و ساجده سلیمانی، تقدیم بینندگان می شود، لیلا حسینی، کارشناس خیاطی درباره پوشاک آقایان نکاتی را آموزش می دهد.
برنامه «سیمای خانواده» کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیماست که با تهیه کنندگی علی اصغر صدیقی، ﻋﺒﺎس ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن، ﻫﺮﻣﺰ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻣﻬﺮ،ﻓﺮﺷﺘﻪ اﯾﺰدی، ﺳﺎﺟﺪه ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن هر روز بجز جمعه ها پخش می شود.

آمار بازدید خبر: 4814

آخرین خبر