ویدئوها

سرگرمی
عصر جدید
برنامه عصر جدید اولین و بزرگ ترین برنامه استعدادیابی در ایران و با حضور استعدادهای ویژه در زمینه های سرگرمی، هنری و مهارت های ورزشی که از شبکه سه پخش می شود.
تاریخ بارگذاری: 97/12/26

ویدئوهای مشابه

آخرین ویدئوها

01:09
عصر جدید
تعداد بازدید: 4897 نفر
تاریخ درج: 97/12/26
01:19
زوج یا فرد
تعداد بازدید: 3307 نفر
تاریخ درج: 97/12/26
00:58
سریال نون. خ
تعداد بازدید: 7350 نفر
تاریخ درج: 97/12/26
01:45
بر سر دوراهی
تعداد بازدید: 2832 نفر
تاریخ درج: 97/12/26